Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie
  
21-06-2024, Piątek, 01:13
Jesteś tutaj :: O URZĘDZIE
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Ochrona danych osobowych - RODO

Autor: Łańcut PUP
Data: 2019-06-14 08:04:40
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2019-06-14 08:03:44

Rejestr zmian

O URZĘDZIE

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie funkcjonuje od 1990 roku. 
W 1990 roku jako Rejonowe Biuro Pracy podległe Urzędowi Wojewódzkiemu w Rzeszowie,
a następnie Urzędowi Rejonowemu w Rzeszowie. 
W 1993 roku zostało przekształcone w Rejonowy Urząd Pracy w Łańcucie.
Wraz z reformą administracyjną państwa 1 stycznia 1999 roku powołano Powiatowy Urząd Pracy, który wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej jako jednostka organizacyjna Powiatu Łańcuckiego.

 

Obszar działania Urzędu:

Teren powiatu łańcuckiego

Miasto Łańcut

Gminy :

Białobrzegi, Czarna ,Łańcut, Markowa, Rakszawa, Żołynia

 

Siedziba urzędu : Łańcut ul. Piłsudskiego 9

Do podstawowych zadań Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie polityki rynku pracy należy:

1.   Opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.

2.  Pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;

3.   Udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

4. Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;

5.   Udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe i informację zawodową;

6.   Rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;

7.   Inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;

8.  Inicjowanie i wspieranie metodyczne tworzenia klubów pracy działających w innych niż powiatowy urząd pracy instytucjach i organizacjach;

9.   Inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego
dorosłych;

     a.       opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia;

b.      inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;


c.       współdziałanie z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy;


d.      współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów;

 

10.  Przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;

11.  Wydawanie decyzji,

12. Realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego  państw, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych        

13. Realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, , w szczególności przez:

a.       realizowanie zadań sieci EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządami województw, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców,

b.      realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych EURES na terenie działania tych partnerstw;

14. Realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników,
wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi;

15. Badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem
o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca;

16. Organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu pracy;

17. Opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania;

18. Realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania
bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy;

19. Organizacja i realizowanie programów specjalnych;

20. Inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych.

 


Autor: Łańcut PUP
Data: 2009-06-08 15:05:22
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2009-06-08 15:06:17
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2024-01-29 09:11:03

Rejestr zmian

Oglądano 6304 razy


Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie
Piłsudskiego 9
37-100 Łańcut
tel. 017 225 20-22
email: rzla@praca.gov.pl.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl